SOWA E badania terenowe E Spotkanie BWA Wrocław Główny

Spotkanie BWA Wrocław Główny

2 grudnia 2022

Dzisiaj pracujemy w gościnnych progach BWA Wrocław Główny. Rozmawiamy o autoetnografiach, badaniach terenowych, prowadzonych wywiadach. Planujemy przyszłoroczne działania. Stay tuned.