SOWA E Zespół badawczy E Agata Skórzyńska

Agata Skórzyńska

Prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, jest też dyrektorką Instytutu Kulturoznawstwa UAM, członkinią Komitetu Nauk o Kulturze PAN, była wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Autorka książki „Praxis i miasto. Ćwiczenie z kulturowych badań angażujących” (Warszawa 2017), współautorka prac „Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie” (Warszawa 2014) i „Diagnoza w kulturze” (Warszawa 2015). Prowadzi badania w zakresie kulturowych studiów miejskich i krytycznych studiów kulturowych, interesuje się filozofią praxis, metodologią badań w działaniu, animacją i edukacją kulturową. Współtworzyła Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu i pilotaż programu Bardzo Młoda Kultura, jest aktywną uczestniczką życia publicznego, animatorką i aktywistką. W projekcie SOWA pełni funkcję jego kierowniczki.