SOWA E Zespół badawczy E Sylwia Szykowna

Sylwia Szykowna

Sylwia Szykowna

Dr Sylwia Szykowna, kulturoznawczyni, filolożka polska, adiunktka w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 roku. Jest badaczką współczesnej kultury, mediów i praktyk artystycznych, zajmuje się także edukacją kulturową i krytyką instytucjonalną, bada społeczne obiegi wiedzy. Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zeszytach Artystycznych”. Koordynatorka projektów animacyjno-kulturowych, silnie angażuje się w działania na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności. W latach 2014-2021 badaczka w Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu kultury współczesnej, medioznawstwa, estetyki i sztuki nowych mediów, cyberkultury.