SOWA E Zespół badawczy E Andrzej W. Nowak

Andrzej W. Nowak

Andrzej W. Nowak

Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak – pracownik Wydziału Filozofii UAM – Pracuje na pograniczu filozofii kultury i filozofii nauki i  techniki. Zainteresowany społecznym i politycznym wymiarem technonauki. Ważną częścią jego zainteresowań są badania kontrowersji naukowo-społecznych i procesów wytwarzania lęków, wątpliwości i ignorancji. Próbuje łączyć ontologiczną wrażliwość posthumanizmu z prometejską obietnicą nowoczesności i Oświecenia Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, szczególnie zainteresowany studiami nad półperyferyjnością.

Autor książek „Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych i Podmiot, system, nowoczesność”  oraz współautor wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim książki „Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo – społecznych” kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.