SOWA E Zespół badawczy

Zespół badawczy

Sieć badawcza Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej powstała w 2019 roku z potrzeby zajęcia konstruktywnego stanowiska wobec przemian współczesnej akademii oraz spadku społecznego zaufania do wiedzy naukowej. Badaczki i badacze z uniwersytetów w Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach stworzyli zespół, który bada, w jaki sposób humaniści działają w przestrzeni społecznej w rolach: edukacyjnych, popularyzatorskich czy eksperckich.

Skład zespołu badawczego pod kierownictwem dr hab. Agaty Skórzyńskiej, prof. UAM ostatecznie skrystalizował się w 2021 roku. W jego skład wchodzą: (z UAM) dr hab. Marta Kosińska, prof. UAM, dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM, dr Przemysław Pluciński, dr Sylwia Szykowna, mgr Franciszek Chwałczyk, mgr Magdalena Popławska;  (z UMK) prof. dr hab. Dariusz Brzostek (UMK), dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK, dr Karolina Sikorska; (z UWr) dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr (od 2022 roku – w miejsce dr hab. Rafała Nahirnego) i dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, a także dr hab. Iwona Kurz, prof. UW i dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ.

Agata Skórzyńska
Dariusz Brzostek
Franciszek Chwałczyk
Marta Kosińska
Iwona Kurz
Katarzyna Majbroda
Magdalena Matysek-Imielińska
Andrzej W. Nowak
Przemysław Pluciński
Magdalena Popławska
Karolina Sikorska
Sylwia Szykowna