SOWA E Zespół badawczy E Krzysztof Abriszewski

Krzysztof Abriszewski

Krzysztof Abriszewski

Prof. UMK dr hab. Krzysztof Abriszewski – kulturoznawca i filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Nauk o Kulturze. Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej. Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Jego badania naukowe lokują się w obszarach filozofii i teorii kultury oraz filozofii nauk społecznych i humanistycznych. W ostatnim czasie zajmuje się badaniem kultury popularnej w kontekście procesów modernizacyjnych oraz modelami kultury współczesnej. Publikował na temat Teorii Aktora-Sieci, tłumaczył także teksty jej reprezentantów (Bruno Latoura i Johna Lawa). Regularnie współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, współprowadząc cykl „Spotkania filozoficzne” w tamtejszym Kinie Centrum. Autor publikacji: „Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii aktora-sieci Bruno Latoura” (Kraków 2008, wydanie I, wydanie II: 2012); „Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury” (Toruń 2010); „Kulturowe funkcje filozofowania” (Toruń 2013); wraz z Andrzejem W. Nowakiem i Michałem Wróblewskim „Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych” (Poznań 2016).