SOWA E Zespół badawczy E Marta Kosińska

Marta Kosińska

Marta Kosińska

Prof. UAM dr hab. Marta Kosińska – kulturoznawczyni, związana z Instytutem Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animatorka środowiska edukacji kulturowej, doradczyni i konsultantka projektów dla edukatorek i animatorów kulturowych, ewaluatorka projektów edukacyjnych, badaczka i projektodawczynią badań z zakresu edukacji kulturowej. Autorka książek: „Problemy analizy kulturowej” (2017); „Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej” (2012). Współautorka raportu „Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań” (2014). Zajmuje się komunikologiczną analizą kulturową, badaniami inspirującymi się sztuką, kulturą audiowizualną, edukacją kulturową.