SOWA E Zespół badawczy E Katarzyna Majbroda

Katarzyna Majbroda

Katarzyna Majbroda

Prof. UWr dr hab. Katarzyna Majbroda – teoretyczka literatury, antropolożka społeczno-kulturowa. Wykładowczyni w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zajmuje się teoriami i metodologią nauk humanistycznych i społecznych, krytyką kulturową, environmental studies, antropologią energii, edukacją otwierającą. Autorka książek: „Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy” (2012); „Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology: Between Text, Experience and Theory” (2016); „W relacjach, sieciach, splotach asamblaży. Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego” (2019). Współautorka książki „Naród w szkole. Historia i nacjonalizm w polskiej edukacji” (2019), redaktorka  książki pt.: „Etnografia transrelacyjna. Poznanie i praxis w świecie ludzi i bytów poza-ludzkich” (2021). Współautorka raportu: „Diagnoza potrzeb organizacji mniejszościowych i migranckich wraz z rekomendacjami dla lokalnych samorządów” (2022). Aktualnie prowadzi badania wokół kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów na Dolnym Śląsku, koncentrując się na lokalnych sposobach doświadczania transformacji energetycznej w kontekstach społeczno-kulturowych, środowiskowych i ekonomicznych.