SOWA E Zespół badawczy E Anna Gomóła

Anna Gomóła

Anna Gomóła

Dr hab. prof. UŚ Anna Gomóła – kulturoznawczyni, polonistka, liderka zespołu badawczego: Zakład Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ. Zajmują ją studia mieszczące się w obszarach teorii i historii kultury, antropologii kultury – zwłaszcza antropologii nauki. Interesuje ją kultura Śląska i kultura na Śląsku – pracuje na źródłach zastanych i wywołanych (badania terenowe). Autorka trzech monografii, autorka i współautorka ponad stu artykułów – rozpraw i szkiców w monografiach oraz czasopismach. Zredagowała oraz współredagowała kilkanaście tomów i monograficznych numerów czasopism.