SOWA E Zespół badawczy E Franciszek Chwałczyk

Franciszek Chwałczyk

Franciszek Chwałczyk

Mgr Franciszek Chwałczykjest doktorantem w Instytucie Kulturoznawstwa UAM i pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w projekcie EmCliC (https://www.emclic.com/). Posiada tytuły magistra kulturoznawstwa i kognitywistyki. W swoich badaniach i pracy doktorskiej („Urbanocen – kulturoznawcze rozszerzenie propozycji antropocenu”) skupia się na relacjach człowiek-środowisko – zwłaszcza na propozycjach antropocenu i alternatywach (takich jak kapitałocen) w kontekście urbanizacji (urbanocen) i różnych typów poznania (4E+D). Prócz tego jego zainteresowania naukowe koncentrują się na metodologii, STS-ach, filozofii i socjologii nauki oraz inter/multi/transdyscyplinarności. Strona: https://fchwalczyk.tumblr.com