SOWA E Zespół badawczy E Przemysław Pluciński

Przemysław Pluciński

Przemysław Pluciński

Dr Przemysław Pluciński – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Dynamiką Społeczną Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor i współredaktor monografii O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (Kraków 2011). Autor licznych artykułów w opracowaniach zbiorowych i czasopismach (m.in. „Hegel-Jahrbuch”, „Voluntas – International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, „The Economic and Labour Relations Review”, „Antipode”, „History of European Ideas”, „Society Register”, „Polish Sociological Review”, „Przegląd Socjologiczny”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Praktyka Teoretyczna”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kultura Współczesna”), szczypty publicystyki oraz przekładów z zakresu krytycznej teorii społeczeństwa. Zainteresowania naukowe: teoria krytyczna społeczeństwa, ruchy społeczne i miejskie ruchy społeczne, ruchy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, krytyczne epistemologie, socjologia miasta, nierówności społeczne, kontrkultura i bezdroża kultury popularnej.