SOWA E Zespół badawczy E Magdalena Popławska

Magdalena Popławska

Magdalena Popławska

Mgr Magdalena Popławskasocjolożka (magisterium), doktorantka na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, badaczka w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Autorka artykułów, m.in. „Towards Producer-Consumer Cooperation: Collective Learning in Alternative Food Networks as a Food Sovereignty Practice” („Praktyka Teoretyczna” 2020), „Od zależności do sieci relacji społecznych. Kultura włączająca” („Czas Kultury” 2022). W latach 2010-2019 kuratorka i koordynatorka działań kulturowych w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz Estradzie Poznańskiej. Od 2019 r. współprowadzi badania diagnostyczne i ewaluacyjne w projektach edukacyjnych realizowanych przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, m.in. „Seniorzy zależni – badanie potrzeb kulturalnych” (2019), „Zamek Otwarty z dostawą do DOM-u” (2020), „Edukacja kulturowa dorosłych potrzebujących wsparcia socjoterapeutycznego” (2021-2022). Współautorka i współredaktorka publikacji z zakresu sztuki współczesnej oraz edukacji kulturowej, m.in. „W stronę instytucji krytycznej” (GM Arsenał, Poznań, 2014), „Lokalsi” (GM Arsenał, Poznań 2014), „Seniorzy zależni – użyteczne szkolenia dla kadr kultury” (CK Zamek, Poznań 2020). W ramach doktoratu zajmuje się badaniami praktyk kolektywnego uczenia się w inicjatywach oddolnych – ogrodowych, żywnościowych, kooperatywnych. Zainteresowania badawcze: socjologia wiedzy, edukacja włączająca, systemy społeczno-ekologiczne, badania jakościowe. Członkini sieci badawczej Społeczne Obiegi Wiedzy Akademickiej oraz interdyscyplinarnego zrzeszenia Jedzenie Sieć Badawcza.