SOWA E Zespół badawczy E Karolina Sikorska

Karolina Sikorska

Karolina Sikorska

Dr Karolina Sikorskakulturoznawczyni, badaczka praktyk artystycznych, czasem kuratorka, mama Rysia. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Nauk o Kulturze UMK w Toruniu. Redaktorka publikacji poświęconych kulturze wizualnej i edukacji kulturowej (m.in. „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, 2018; Błędnik codzienności, razem z Anetą Szyłak, 2015, Zawód: kurator, 2014, razem z Anną Czaban i Martą Kosińską). Autorka książki „Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia (2018). W latach 2008 – 2014 pracowała w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, od 2012 jako wicedyrektorka. Współinicjatorka „Centrum Praktyk Edukacyjnych” przy CK Zamek w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze i działania obejmują kulturę wizualną, feminizm, pisarstwo autobiograficzne, metodologie badań jakościowych.